• پیش نمایش قالب
  • آموزش مجازی رایگان
  • پشتیبانی 3 ماهه رایگان
  • تحویل 15 الی 25 روزه
  • دامنه ir رایگان در صورت نیاز
  • مناسب معرفی خود یا انتشار اخبار
  • طراحی براساس توانایی های قالب استاندارد و حرفه ای وردپرس انجام میگردد و انتخاب قالب توسط طراح سایت انجام میگیرد.
  • در صورت درخواست طراحی یوآی یا ظاهر سایت، جداگانه مبلغ 1.500.000 تومان جداگانه دریافت میشود.
  • هرگونه محتوای متنی ، تصویری و عناوین باید از سوی کاربر سفارش دهنده ، تحویل واحد طراحی سایت شود.