• برقراری امنیت سایت توسط افزونه های امنیتی وردپرسی
  • بکاپ از اطلاعات سایت به طور مستمر
  • نصب افزونه کش جهت بهبود سرعت سایت
  • رفع مشکلات احتمالی سایت
  • بروزرسانی قالب و افزونه های سایت