طراحی سایت وردپرس شخصی یا خبری

1.400.000 تومان2.130.000 تومان

پاک کردن

آنچه باید بدانید

  • آموزش مجازی رایگان
  • پشتیبانی 3 ماهه رایگان
  • تحویل 10 روزه
  • دامنه ir رایگان در صورت نیاز
  • مناسب معرفی خود یا انتشار اخبار

قرارداد و توفقنامه

کاربر اظهار می‌دارد که توافقنامه و قراردادهای خدمات سایت واقع در برگه قرارداد و توافقنامه را خوانده و فهمیده است و موافقت می‌نماید که مفاد و شروط آن برای او لازم‌الاجرا است. همچنین کاربر موافقت می‌نماید که توافقنامه و قرارداد واقع در برگه مورد نظر، تنها توافقنامه کامل میان فارسینو و کاربر است و هر توافق کتبی یا شفاهی دیگری سابق بر آن‌که در رابطه با خدمات فارسینو است، ملغی و باطل است.