پشتیبانی یک ماهه سایت وردپرسی

500.000 تومان 300.000 تومان

امکانات و توضیحات

  • برقراری امنیت سایت توسط افزونه های امنیتی وردپرسی
  • بکاپ از اطلاعات سایت به طور مستمر
  • نصب افزونه کش جهت بهبود سرعت سایت
  • رفع مشکلات احتمالی سایت
  • بروزرسانی قالب و افزونه های سایت

قرارداد و توفقنامه

کاربر اظهار می‌دارد که توافقنامه و قراردادهای خدمات سایت واقع در برگه قرارداد و توافقنامه را خوانده و فهمیده است و موافقت می‌نماید که مفاد و شروط آن برای او لازم‌الاجرا است. همچنین کاربر موافقت می‌نماید که توافقنامه و قرارداد واقع در برگه مورد نظر، تنها توافقنامه کامل میان فارسینو و کاربر است و هر توافق کتبی یا شفاهی دیگری سابق بر آن‌که در رابطه با خدمات فارسینو است، ملغی و باطل است.