اینترنت، وب و موتور جستجو

اینترنت، وب و موتور جستجو

اینترنت، وب و موتور جستجو

” اینترنت ” زمانی واژه ای جدید و ناآشنا بود و تنها گروهی از متخصصان با آن سر و کار داشتند. اما برخلاف رسانه هـای دیگـر نظیـر رادیو، تلویزیون و …  ، زمان کمتری برای اثبات خود نیاز داشت و به سرعت وارد زندگی روزمره مردم شـد و اینـک بـه پدیـده ای عادی تبدیل شده است. اینترنت در حال حاضر منبع بزرگ اطلاعات است و هر روز حجیم و حجیم تر میشود.

هم اکنون میلیاردها صفحه دارای اطلاعات فراوانی از موضوعات متنوع، روی سرور ها ی مختلف جا خوش کرده اند . این در حالی اسـت کـه سـاده شـدن پروسه انتشار محتوا در وب، گسترش وبلاگها و رشد شبکه های اجتماعی و توجه سایت ها به مفاهیم نوین وب به طـور فزاینـده ای همچنان به گسترش حجم اطلاعات موجود دامن میزند.

اینترنت وب و موتور جستجو گوگل - فارسینو اولین سایت با دامنه فارسی در ایران

اینترنت وب و موتور جستجو گوگل – فارسینو اولین سایت با دامنه فارسی در ایران

نرخ رشد اطلاعات در اینترنت

نرخ رشد اطلاعات در آن حد است که امروزه مشکل دسترسی به اطلاعات جدی تر از نبود آن است. در واقع بسیاری از افراد در این حجم بالای اطلاعات گم میشوند و راه به جایی نمی برند.

رشد اطلاعات در اینترنت _ طراحی سایت فارسینو

رشد اطلاعات در اینترنت _ طراحی سایت فارسینو

بخش جذاب اینترنت

“وب” به عنوان بخش جذاب اینترنت، روی سخن ما در این مطلب است. اکنون چالش عمده کاربران وب، دستیابی به اطلاعـات است. به عبارت دیگر اگر کاربری به دنبال موضوعی خاص باشد، کدام صـفحه وب را بایـد بخوانـد؟ از میـان بـی شـمار صـفحه موجود، کدام صفحه نیاز او را برآورده میسازد؟

اگر سایتی باشد که به کاربران در یافتن اطلاعات کمـک کنـد، حتمـا مـورد توجـه خواهد بود . اینگونه سایتی در واقع نقش راهنما ی سایت ها را به عهده خواهد گرفت. خوشبختانه چنین سایتی وجود دارد و ما آن را با نام “گوگل” میشناسیم .

موتور جستجو

گوگل یک موتور جستجو است. موتور جستجو سایتی است که به کاربران کمک میکند تا اطلاعات مورد نیاز موجود در دیگر سایتها را بیابد . این سایت با گرفتن چند کلمه از کاربر، فهرستی از سایت ها را به وی نشان میدهد که به موضوع  و مورد جستجو ی او مرتبط هستند.
با استناد به آمار منتشر شده، افراد بسیاری سفر در دنیای وب را با موتورها ی جستجو آغاز می کننـد ؛ مراجعـه بـه آنهـا چنـان عادی شده است که جستجو و کار با موتورها ی جستجو، دومین فعالیت کاربران در دنیای وب به شمار می رود.
با گذشت زمان، هر چه بر محبوبیت وب افزوده میگردد، نیاز به بایگانی کردن اطلاعات آن نیز بیشتر میشود؛ موتور جستجو در واقع این اطلاعات را بایگانی کرده، در کمترین زمان ممکن در اختیار کاربران قرار میدهد.

موتور جستجو - سفارش آنلاین طراحی سایت

موتور جستجو – سفارش آنلاین طراحی سایت

وب بدون موتور جستجو، تنهـا بـه بخش کوچکی از موفقیت امروزی خود دست می یافت؛ زیرا وب به کمک موتور  جستجو رسانه ای قابل استفاده بـرا ی همـه شـده است. از هیچ کس توقع نمی رود که تعداد زیادی از آدرس های وب را به یاد داشته باشد اما میتـوان نوشـتن و جسـتجـو ی چنـد کلمه را از آنها توقع داشت.

نتایج جستجو

آنچه که موتورها ی جست و جو انجام میدهند، با درجه های  متفاوتی از موفقیت، فراهم آوردن یک وسیله ساده جسـتجـو اسـت . وقتی که یک کاربر عبارتی را  جستجو میکند، موتور جستجو فهرستی از سایت هایی را که ممکن است تعداد آنها از چند مورد تا چند میلیارد متغیر باشد، به وی ارایه میکند. سایت هایی که موتور جستجو به عنوان نتایج جستجو ی خود ارایـه مـی کنـد بـرحسب میزان ارتباط با عبارت جستجو شده، لیست میشوند.

بدین ترتیب سایتی به عنوان اولـین سـایت در نتـایج جسـتجـو معرفی میشود که مرتبط ترین سایت با عبارت جستجو شده از دید آن موتور جستجو است.
دقیق و مرتبط بودن نتایج جست و جو، چیزی است که کاربران وب همـواره از موتورهـای جسـتجـو انتظـار دارنـد . هرچـه نتـایج جست و جو ی یک موتور جستجو  دقیق تر و مرتبط تر باشد، محبوبتر خواهد بود و بنابراین کاربران بیشتری به آن مراجعه خواهند کرد.

 

فارسینو ارایه دهنده بهترین خدمات شخصی در هر جایی که هستی

خرید انواع نرم افزار و سخت افزار

آشنایی با اینستاگرام ( instagram ) بزرگترین شبکه اجتماعی

فروشگاه اینترنتی ( وب سایت فروشگاهی )

ما را در اینستاگرام دنبال کنید